Jímky a čistírny

Akciová společnost PATRIA Kobylí je, mimo jiné, dlouholetým a tradičním výrobcem domovních biologických čistíren odpadních vod. Ve spolupráci s firmou ASIO zdokonalila čistírny odpadních vod řady Ekol, které jsou základem nové řady AS - Nikkol. Čistírny řady Nikkol jsou vhodné zejména pro čištění odpadních a splaškových vod z lokalit obytných souborů, rekreačních zařízení, hotelů, mléčnic kravínů apod. V případech, kdy je ČOV vybavena i zařízením pro automatické nastavení množství sušiny kalu v aktivaci, patří ČOV jak po technologické, tak i po stránce komfortu obsluhy k nejlépe hodnoceným domovním ČOV v evropském měřítku.

Výhody a přednosti zařízení:

 • prograsivní technologie (TF/Sc), která zajišťuje vysoký čistící účinek
 • vysoká spolehlivost a životnost
 • malá náročnost na energii, obsluhu a údržbu
 • nízké investiční a provozní náklady
 • kompaktní celoplastové provedení
 • zajištění montáže a následného servisu
 • odstraňování kalu pouze jedenkrát do roka
 • možnost dodávky elektrického rozvaděče - plast
 • měření průtoku a odběru vzorků
 • je zkoncentrovaná praktická zkušenost do výrobku
 • zateplené víko navíc
 • zvýšená základní výška pro snadné osazení do terénu
 • pachotěsná víka kalových prostorů

Aktivační čistírna AS - VARIOcomp K Ultra

ČOV AS-VARIOcomp slouží k aktivačnímu čištění odpadních vod z objektů, které není možné nebo výhodné pro svojí polohu připojit na kanalizační systém. Vhodný pro čištění odpadních vod z bytových zařízení s počtem 3 až 25 ekvivalentních obyvatel.

ČOV tvoří celoplastová nádrž, rozdělená přepážkami na jednotlivé technologické prostory. V nádrži je umístěn provzdušňovací systém sestávající se z rozvodu vzduchu a provzdušňovacích elementů, mamutky a dle místních podmínek i nosiče biomasy. Nádrž je zakryta odklopným víkem.

Mezi další produkty z této kategorie patří také odlučovače ropných látek, lapáky tuku, technologická zařízení k čistění a úpravě vody a podobně. Proveditelnost Vámi žádané realizace Vám s radostí sdělíme obratem po zaslání poptávky.

Fotogalerie

 • Jímky a čistírny
 • Jímky a čistírny
 • Jímky a čistírny
 • Jímky a čistírny
 • Jímky a čistírny
 • Jímky a čistírny
 • Jímky a čistírny
 • Jímky a čistírny
 • Jímky a čistírny