O společnosti

Obchodní společnost PATRIA Kobylí, a. s., vznikla 23. června 1998 a svou hospodářskou činnost zahájila 1. 1. 1999.

Jedním ze zakladatelů bylo Zemědělské družstvo Kobylí na Moravě, které stálo u zrodu zpracování a vývoje plastových konstrukcí z polypropylenu v polovině 80. let 20. století.

Od bazénů po čistírny vod

Nejdůležitějším odvětvím divize plastových konstrukcí je zpracování plastických hmot do širokého spektra výrobků jako jsou:

  • rodinné bazény,
  • domovní čistírny odpadních vod,
  • odlučovače ropných látek,
  • skladovací a technologické nádrže,
  • plastové nádrže do těžkého průmyslu,
  • septiky a jímky,
  • vodoměrné šachty
  • a další zakázkové výrobky podle přání zákazníka.

Pro výrobu máme k dispozici dvě haly vybavené profesionálními přístroji a zařízeními přímo pro úpravu plastů. Abychom u výrobků dosáhli maximální přesnosti, je v jedné z hal nivelizovaná podlaha. Díky tomu můžeme vyrábět například i technologicky náročné bazény s přelivným žlábkem.

Při výrobě plastových konstrukcí se opíráme o statické výpočty prováděné metodou konečných prvků tak, aby naše výrobky plnily i ty nejnáročnější požadavky našich klientů.

Držíme krok s dobou

Na základě nejnovějších vědeckých poznatků jsou naše výrobky neustále inovovány a vyvíjeny. Jsme držiteli řady certifikátů na zpracování plastových výrobků. Od roku 2007 je divize plastových konstrukcí držitelem certifikátu jakosti ISO.

Důležitým krokem bylo rozšíření spolupráce se zahraničními firmami v Německu, Rakousku, Holandsku a nově i v Polsku ve výrobě a dodávkách bazénů a bazénového příslušenství.

Cílem firmy PATRIA Kobylí, a. s. je uspokojovat potřeby svých zákazníků ve všech oblastech a poskytovat komplexní a odborné služby s osobním přístupem.